Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:722 Utkom från trycket den 12 september 2000Förordning om ikraftträdande av lagen (2000:460) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;utfärdad den 24 augusti 2000.Regeringen föreskriver att lagen (2000:460) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall träda i kraft den 30 september 2000.På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSCecilia Bergman(Justitiedepartementet)