Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:956 Utkom från trycket den 1 december 2000Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 23 november 2000.Regeringen föreskriver att i 102 § fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 1982:12. Senaste lydelse av 102 § 1994:592. ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)