Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:974 Utkom från trycket den 1 december 2000Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 23 november 2000.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENCathrine Lilja Hansson (Näringsdepartementet)