Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 11 § och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.

kap. 11 §

En dom eller ett beslut i ett tillståndsmål eller tillståndsärende skall sändas till Naturvårdsverket, länsstyrelsen och den kommunala nämnden. Har samråd med någon annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet även sändas till den myndigheten. Om en sådan dom eller ett sådant beslut rör verksamhet som upptagits under rubriken Jordbruk m.m. i bilagan till förordningen skall den även sändas till Statens jordbruksverk.

SFS 2000:1131

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2000.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 1999:1191.