Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning;

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning skall ha följande lydelse.

kap. 4 §

1Till styrelsen finns knutet ett vetenskapligt råd som består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden i rådet får inte ingå i styrelsen men utses av den. De andra ledamöterna utses av Vetenskapsrådet.

SFS 2000:1201

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 1994:1172.