Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1365 Utkom från trycket den 22 december 2000Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 14 december 2000.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse. 2 §2 §Bestämmelser om Arbetsmarknadsverket finns i förordningen (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Där framgår att Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENCathrine Lilja Hansson (Näringsdepartementet)