Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag;

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag skall ha följande lydelse.

kap. 7 §

1I fråga om stöd enligt denna förordning gäller förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 4 och 25 §§.

SFS 2001:51

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 1988:1003.