Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att 1 kap. 9 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 skall ha följande lydelse.

1 kap.

kap. 9 §

Lantbruksuniversitetet skall ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

SFS 2001:109

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.