Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:210 Utkom från trycket den 22 maj 2001Förordning om ändring i kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar;utfärdad den 3 maj 2001.Regeringen föreskriver att i kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar orden ”i Stockholms domsaga” skall bytas ut mot orden ”i Norrtälje”.Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)