Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:295 Utkom från trycket den 11 juni 2001Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486);utfärdad den 31 maj 2001.Regeringen föreskriver att 29 och 30 §§ mönsterskyddsförordningen (1970:486)Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:610. skall ha följande lydelse.29 §29 § Senaste lydelse 1991:1202.Avgifter i ärende rörande ansökan om registrering av mönster utgår med följande belopp.
Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) 
1 500 kr 
Tilläggsavgift enligt samma paragraf 
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 000 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
500 kr 
d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första 
200 kr 
Återupptagningsavgift enligt 14 § tredje stycket mönsterskyddslagen 
500 kr 
 
 
30 §30 § Senaste lydelse 1990:808.Avgifter i ärende rörande registrerat mönster utgår med följande belopp.
Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) per femårsperiod 
2 200 kr 
Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan om förnyelse 
a) klassavgift för varje klass till vilket mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 000 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell  
500 kr 
d) om förnyelseavgift erläggs efter utgången av löpande registreringsperiod  
200 kr 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENJan Stålhandske(Näringsdepartementet)