Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.


SFS 2001:513

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2001. För deponier som avses i 38 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall krävs tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2009. Bestämmelser om anpassningsplaner av sådana deponier finns i 38–42 §§ nämnda förordning.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2000:1131.