Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö farlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.


SFS 2001:702

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2001:513.