Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1143 Utkom från trycket den 18 december 2001Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 6 december 2001.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2000:1365.Bestämmelser om Arbetsmarknadsverket finns i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Där framgår att Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)