Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:587) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.

  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.
  • 2. Den som före den 31 december 2000 har påbörjat utbildning till hortonom har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 30 september 2008.
  • 3. Den som före den 31 december 2000 har påbörjat utbildning till landskapsingenjör har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 31 januari 2005.


SFS 2002:115

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2002.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)