Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:489 Utkom från trycket den 11 juni 2002Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 23 maj 2002.Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.17 §17 §AMS fullgör de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap och som i övrigt beslutas av regeringen. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENInger Andersson(Näringsdepartementet)