Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:504 Utkom från trycket den 11 juni 2002Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 23 maj 2002.Regeringen föreskriver att i 7 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhetSenaste lydelse av 7 § 1999:832. orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall bytas ut mot ”Krisberedskapsmyndigheten”. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarBJÖRN VON SYDOWIngvar Åkesson(Försvarsdepartementet)