Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:694 Utkom från trycket den 16 juli 2002Förordning om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden;utfärdad den 4 juli 2002.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1992:866.Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Statens energimyndighet får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt.Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet skall betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.På regeringens vägnarULRICA MESSINGPer Erik Lindeberg(Näringsdepartementet)