Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2002:927 Utkom från trycket den 11 december 2002Förordning om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret;utfärdad den 28 november 2002.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistretFörordningen omtryckt 1974:99. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:661. skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1994:661.Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren.Bestämmelser om fordons avförande ur det militära fordonsregistret finns i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97).Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)