Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1 Utkom från trycket den 16 januari 2003Förordning om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 9 januari 2003.Regeringen föreskriver att 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) skall träda i kraft den 20 januari 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)