Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att det till förordningen (2003:80) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall införas en övergångsbestämmelse av följande lydelse.


SFS 2003:210

För verksamhet där kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas och där reaktorn har stängts av före den 1 maj 2003 gäller de nya bestämmelserna de åtgärder för nedmontering eller avveckling som efter avstängningen påbörjas den 1 maj 2003 eller senare.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 men tillämpas från och med den 1 maj 2003.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADEgon Abresparr(Miljödepartementet)