Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:281 Utkom från trycket den 5 juni 2003Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);utfärdad den 28 maj 2003.Regeringen föreskriver att i 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322)Senaste lydelse av 13 § 1997:973. ordet ”Riksrevisionsverkets” skall bytas ut mot ”Riksrevisionens”.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDLilian Wiklund(Finansdepartementet)