Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att i 2 kap. 3 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 ordet ”Riksrevisionsverkets” skall bytas ut mot ”Riksrevisionens” och ordet ”revisionsrapporter” bytas ut mot ”granskningsrapporter”.


SFS 2003:289

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020. Senaste lydelse av 2 kap. 3 § 2002:691.