Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2003:476 Utkom från trycket den 1 juli 2003Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101);utfärdad den 18 juni 2003.Regeringen föreskriver i fråga om personalföreträdarförordningen (1987:1101) Förordningen omtryckt 1989:399. dels att 16 § skall upphöra att gälla, dels att 17 § skall ha följande lydelse.17 §17 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Finansdepartementet)