Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:801 Utkom från trycket den 28 november 2003Förordning om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet;utfärdad den 20 november 2003.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet skall ha följande lydelse.6 §6 §Försvarsmakten får lämna stöd enligt 3–5 §§ endast om Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)