Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift1 skall ha följande lydelse.

kap. 11 §

2Felparkeringsavgifter som skall tillfalla kommuner överförs av Vägverket. Därvid görs avdrag för statens kostnader med femtiotre kronor för varje helt eller delvis betald avgift.

SFS 2003:861

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1981:144.
Senaste lydelse 1992:1282.