Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2003:914 Utkom från trycket den 10 december 2003Förordning om ändring i kungörelsen (1973:786) om inbetalning av överlastavgift;utfärdad den 27 november 2003.Regeringen föreskriver att i kungörelsen (1973:786) om inbetalning av överlastavgift ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)