Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att i 12 § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.


SFS 2003:920

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1981:144. Senaste lydelse av 12 § 1993:1712.