Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.;

Regeringen föreskriver att i 9 § förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.1 ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.


SFS 2003:965

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljödepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:1456 9 § 1995:1456.