Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1029 Utkom från trycket den 10 december 2003Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 27 november 2003.Regeringen föreskriver att i 6 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)