Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:156 Utkom från trycket den 15 april 2004Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 1 april 2004.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.2 c §2 c §Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting, får länsarbetsnämnden delta som samverkande part i verksamhet med finansiell samordning. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.På regeringens vägnarHANS KARLSSONCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)