Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 skall ha följande lydelse.


SFS 2004:164

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2003:22.