Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift1 skall ha följande lydelse.

kap. 2 a §

2Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.
Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusen kronor.

SFS 2004:193

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1981:144.
Senaste lydelse 1993:1354.