Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:219 Utkom från trycket den 4 maj 2004Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 18 mars 2004.Regeringen föreskriver att 6 kap. 12 § och bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.6 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2003:568.Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultatvid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, ellervid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Bilaga 1 Senaste lydelse 2000:1057. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitet Karlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan i Trollhättan/UddevallaIdrottshögskolan i StockholmKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmLärarhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i Stockholm Denna förordning träder i kraft i fråga om 6 kap. 12 § den 15 juni 2004 och i övrigt den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)