Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag;

Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag1 orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.


SFS 2004:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)
Förordningen omtryckt 1992:804. Senaste lydelse av 1 § 1994:410.