Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1 skall ha följande lydelse.


SFS 2004:736

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljödepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:424. Ändringen innebär bl.a. att högsta avgift för medi cinsk röntgendiagnostik utgår.
Senaste lydelse 2003:771.