Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

6 §

1En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

SFS 2004:943

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2001:997.
Senaste lydelse 2004:7.