Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:969 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän;utfärdad den 11 november 2004.Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall ha följande lydelse.18 §18 §Föreskrifterna i 11 kap. 1–6 och 8 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas i fråga om dagpenning och familjebidrag. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap. 2 § den förordningen skall dock lämnas av Försvarsmakten. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)