Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2005:19 Utkom från trycket den 8 februari 2005Förordning om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner;utfärdad den 27 januari 2005.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommunerSenaste lydelse av 4 § 1999:340 rubriken närmast före 4 § 1999:340. dels att 4 § skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå, dels att 1 § skall ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.På regeringens vägnarULRICA MESSINGOlof Hedberg(Näringsdepartementet)