Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall införas en ny paragraf, 29 §, av följande lydelse.

kap. 29 §

Beslut om tillstånd enligt 16 § andra stycket och 19 § första stycket 2 får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

SFS 2005:207

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)