Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av 15 kap. 7 a § lagen (2003:1187) om ändring i miljöbalken;

Regeringen föreskriver att 15 kap. 7 a § lagen (2003:1187) om ändring i miljöbalken skall träda i kraft den 1 juni 2005.

På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)