Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Regeringen föreskriver att 1 b § förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1 skall ha följande lydelse.

kap. 1 b §

2Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar skall till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:
 
kronor 
1. Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 
169 000 
2. anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 
67 000 
3. anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
44 550 
4. anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
44 550 
5. anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
32 500 
 
 

SFS 2005:279

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:424.
Senaste lydelse 2003:771.