Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver att det i körkortsförordningen (1998:980) skall införas en ny paragraf, 8 kap. 3 a §, av följande lydelse.

8 kap.

kap. 3 a §

Vägverket får meddela föreskrifter om
  • 1. introduktionsutbildning,
  • 2. tillstånd att bedriva introduktionsutbildning,
  • 3. tillsyn över introduktionsutbildning, och
  • 4. högsta pris för deltagande i introduktionsutbildning.

SFS 2005:475

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)