Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:525 Utkom från trycket den 22 juni 2005Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 9 juni 2005.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall införas en ny paragraf, 16 a §, samt närmast före 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.Upplysningsskyldighet16 a §16 a §Länsarbetsnämnden skall upplysa den som registreras som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen om anledningen till åtgärden och om att uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan.Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2005.På regeringens vägnarHANS KARLSSONKarin Renman(Näringsdepartementet)