Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:645 Utkom från trycket den 9 augusti 2005Förordning om ändring i förordningen (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 juli 2005.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att bilaga 1 i stället för dess lydelse enligt förordningen (2005:401) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse, dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2005:401) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.Ikraftträdandebestämmelse Denna förordning träder i kraft i fråga om bilaga 2 den 1 juli 2005 och i fråga om bilaga 1 den 1 oktober 2005.Bilaga 1Senaste lydelse 2004:219. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitet Karlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan i Trollhättan/UddevallaKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmLärarhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i StockholmPå regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYPeter Syrén(Utbildnings- och kulturdepartementet)