Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:646 Utkom från trycket den 9 augusti 2005Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 juli 2005.Regeringen föreskriver att bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.Bilaga 1Senaste lydelse 2005:645. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitet Karlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmLärarhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i Stockholm Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYPeter Syrén (Utbildnings- och kulturdepartementet)