Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i kungörelsen (1958:522) angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet;

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1958:522) angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet1 skall ha följande lydelse.

 

Försäkringskassan skall vara svenskt förmedlande och mottagande organ i konventionens mening.
Av bilaga 2 till kungörelsen framgår vilka stater som tillträtt konventionen.
Vad som sägs i konventionen och första stycket i denna kungörelse skall, på grund av ömsesidiga åtaganden i fråga om internationellt samarbete för indrivning av underhållsbidrag, tillämpas också i förhållande till Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och Mississippi.

SFS 2005:778

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2000:710.