Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:818 Utkom från trycket den 2 december 2005Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 17 november 2005.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall ha följande lydelse. Bilaga Senaste lydelse 2001:252. De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av Svenska försvarsutbildningsförbundet,Flygfältsingenjörsföreningarna, Flygvapenfrivilligas riksförbund, Frivilliga automobilkårernas riksförbund, Frivilliga flygkåren, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga skytterörelsen, Försvarets personaltjänstförbund, Svenska blå stjärnan, Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig, Riksförbundet Sveriges lottakårer, Sjövärnskårernas riksförbund, Svenska brukshundklubben, Svenska fallskärmsförbundet,Svenska pistolskytteförbundet, Svenska sportskytteförbundet,Sveriges civilförsvarsförbund, Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund,samt i fråga om frivillig befälsutbildning Hemvärnsbefälets riksförbund, Förbundet Sveriges reservofficerare,Svenska Flottans reservofficersförbund och Svenska värnpliktsofficersförbundet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)