Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2005:819 Utkom från trycket den 2 december 2005Förordning om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146);utfärdad den 17 november 2005.Regeringen föreskriver i fråga om hemvärnsförordningen (1997:146) dels att 2 § skall upphöra att gälla, dels att 1 § skall ha följande lydelse.1 §1 §Hemvärnet har till uppgift att skydda skyddsobjekt och skyddsområden. Hemvärnet skall i övrigt kunna stödja de operativa insatsförbanden samt delta i annan verksamhet där Försvarsmakten medverkar. Hemvärnet ingår i Försvarsmakten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)