Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)1

dels att i 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 § och 8 kap. 2 § orden ”lokal kriminalvårdsmyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kriminalvården” i motsvarande form,

dels att i 8 kap. 2 § ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Kriminalvården”.


SFS 2005:1019

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGOlof Hedberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av 3 kap. 8 § 2003:522, 5 kap. 2 § 2003:522, 8 kap. 2 § 2003:522.