Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1034 Utkom från trycket den 14 december 2005Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar;utfärdad den 1 december 2005.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.2 §2 §Det som föreskrivs i denna förordning om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKCecilia Bergman(Justitiedepartementet)